Kalender  2021

Vores aktiviteter  flyttede efteråret 2020  til VIA, Chr.M. Østergårdsvej 4, da vi der fik bedre plads. Da VIA flytter sommeren 2021 ned overfor banegården, regner vi med at flytte med. 
 

FU møde torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00 "Faldne kvinder" Henning Frandsen holder et foredrag, der handler om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund, som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte deres børn i dølgsmål og slog dem måske oveni købet ihjel. Min farmor og andre faldne Kvinder Foredraget skal med udgangspunkt i min farmors historie handle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund, som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål og slog dem måske oven i købet ihjel. Atter andre fik en englemager til at klare paragrafferne. F.eks. Dagmar Overby, der slog mindste 20 børn ihjel, som hun derpå brændte i sin kakkelovnen. Senere i perioden blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Også disse kvinder kom i fængsel, hvis ellers udåden blev opdaget. Forholdene ændrede sig først for alvor i 1900-tallet, takket være bl.a. modige og indignerede kvinders kamp, en ny sociallovgivning, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, ændrede relationer mellem mand og kvinde og fri abort. VIA D.301AFLYST Forsøges gennemført foråret 2022


FU møde torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.00 "Kriminelle aner" ved Ulrich Alster Klug
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.VIA D 301 AFLYST Forsøges gennemført den 25. november 2021

Studiekreds onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.00 VIA E170 AFLYST

Medlemsaften tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 Skifter og Legacy Gennemføres som ZOOM møde

FU møde torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 "Velkommen på bagsiden - Danmarkshistorien på " ved Poul Duedahl
Dette foredrag handler om de menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen længere abonnerer på. Fortællinger, som kan være svære at få øje på, og som understreger den gamle sandhed om, at det som regel er sejrherren, der skriver historien. Tag med på en rejse tilbage til en eksotisk tid - 1800- tallet - og stift bekendtskab med den sidste hofnar på Augustenborg Slot, præstedatteren fra Fredericia som skiftede køn og blev sæbefabrikant, en sort plantageslave som gik i land på Skagens Gren flere år efter slavetransporternes ophør - og andre af danmarkshistoriens fraklip. Hør om en tid, hvor samfundsordenen byggede på kadaverdisciplin og samfundsfjender blev tortureret, brændemærket og halshugget. En tid hvor sindssygdom blev pryglet væk, mens forbrydere blev isolationsfængslet til de blev gale for så at blive eksporteret til udlandet på en enkeltbillet. En tid med statsstøttet sørøveri og lakuner af lovløshed. Og en tid hvor enkelte lod sig hverve af en kyssekult, mens andre solgte deres sjæl til Djævelen.VIA D 301AFLYST Forsøges gennemført 30. september 2021

Studiekreds onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.00? det er onsdag før påske VIA E170 AFLYST

Lørdag den 17. april planlægges en Slægtsforskerdag, hvis coronaen tillader det. AFLYST

Medlemsmøde via ZOOM den 20. april 2021 Emner Lægdsruller og LEGACY link sendes til medlemmerne.

Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lokalsamlingen på Horsens Bibliotek d. 1. mandag i måneden kl. 16-18 sept.–dec.og jan.-marts P.T.Lukket

 

Billeder fra 5 års jubilæum

Billeder fra 10 års jubilæum