Kalender  2018

Tirsdag d. 20. februar kl. 19.30: Generalforsamling med oplæg om Horsens Havn
Horsens havns historie
Foredrag ved Lise Juul og Lykke Jensen, begge stud.mag. ved Aarhus Universitet.
Horsens by har rødder tilbage til vikingetiden og er vokset op omkring en naturlig åhavn. Åhavnen, der sene-re blev byens havn, har siden da undergået mange forandringer. I foredraget vil det blive beskrevet, hvordan Horsens havn har gennemgået en udvikling fra at være en åhavn med fiskeri til at være en moderne havn med skibsfart og boliger. Der vil være fokus på tiden fra midten af 1800-tallet, hvor industrialiseringen satte ind, og hvor billedet af den moderne havn begyndte at tegne sig.

Tirsdag d.6. Marts kl. 19.30: Medlemmernes aften

Torsdag d. 22.marts kl. 19.30 FU: Hedens opdyrkning

Tid og sted.

Alle møder begynder kl. 19.30 og foregår i Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, Horsens

Kursusvirksomhed

Horsensegnens Slægtsforskere træffes i Lokalsamlingen på Horsens Bibliotek d. 1. mandag i måneden kl. 16-18  jan.–marts i januar 2018 dog 2.mandag.

Studiekreds onsdage  19-21 i ulige uger start 3. januar i Åparkcenteret  

Billeder fra 5 års jubilæum

Billeder fra 10 års jubilæum