Indmeldelse

Foreningen er stiftet den 18. januar 1999 af en kreds af slægtshistoriske interesserede fra Horsens området, og alle med interesse for personalhistorie kan blive medlemmer. Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede til oplysende foredrag, ekskursioner o.l. for derigennem at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode. Du er velkommen, uanset om du lige er startet eller om du har arbejdet med din slægt i mange år. Det årlige kontingent  er 175 kr. for et husstandsmedlemskab.  Medlemskab giver gratis adgang til foreningens foredrag samt medlemsaftener, og  medlemmerne modtager SLÆGTEN to gange om året.
Medlemsåret går fra 1. september til 31.august året efter.
Indmeldelse efter generalforsamlingen i februar ½ pris.

Se vedtægterne her.


Hvis du ønsker at blive medlem, send et brev, en mail eller ring til kassereren  

Kasserer
Jens Andersen,               
Solvej 15,
8700 Horsens
tlf. 2970 9115
E-mail:  jcandersen7(a)gmail.com

Hent en Anetavle her.