Links

Statens Arkiver
Viderestilling til Rigsarkivet, de fire landsarkiver, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense, hvor man bl.a. registrerer edb-overførte folketællinger og kirkebøger. Via DDA’s hjemmeside kommer man til Dansk Demografisk Database med visse folketællinger (1787-1921).

Statens arkiver har lavet en ny linksamling Indgang til de forskellige grupper på AO

Sammenslutningen af Lokalarkiver
Her er så den tilsvarende mulighed for at besøge de lokale arkiver.  Folketællingerne fra Århus amt 1787, 1801, 1834 og 1845.

DIS-Danmark - Databehandling i slægtsforskning
En landsdækkende forening for slægtsforskere med computere. Siden rummer information om foreningen, en oversigt over slægtsforskningsprogrammer og Webadresser til ind- og udland. Via Webadresser, Norden er der internetforbindelse til DIS-Sverige og DIS-Norge, som hver især registrerer mange nyttige nationale hjemmesider. Foreningen udgiver tidsskriftet Slægt og Data.


Erik Kanns foredrag I regn og slud skal posten ud

Fra Per Andersens foredrag om Personer i 1900 tallet

Fra Jørgen Greens foredrag om Søruller

Links fra Inger Buchards foredrag: Slægtsforskning i Tyskland

Arkivoversigter D, A, CH: http://www.findbuch.net/homepage/index.php
Kirkebøger (protestantisk): https://www.archion.de
Kirkebøger (katolsk) A, D, Pl: http://www.data.matricula.info/php/main.php
Pommern, West- og Ostpreußen: http://www.westpreussen.de/cms
GOV: Stednavneregister (tyske stednavne, flersproget. også eksterritorial) http://gov.genealogy.net/search/name
Stednavneregister (Shtetl Seeker) Østeuropa (flersproget, fonetisk søgning): http://www.jewishgen.org/Communities/LocTown.asp
Verlustlisten: Tabslister WW I (Tyske Rige) http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index Verlustlisten
OFB: Ortsfamilienbücher: http://ofb.genealogy.net
Adressebøger: http://adressbuecher.genealogy.net
Grabsteine: Gravsten: http://grabsteine.genealogy.net
Familienanzeigen: Familieannoncer: http://familienanzeigen.genealogy.net/
Slægtsforskerforeninger: https://db.genealogy.net/vereine/

Emne DNA fra Medlemsaften den 10. oktober 2017

Knud Haaning Andersen  og Wadschier hvor mange af Knuds affotograferede materialer bliver lagt ud.

http://www.genea.dk/horsens/ Link fra foredrag med Svend Erik Christiansen

http://www.habjoern.dk/internet.htm  Hanne Bjørns Internetlinks

www.abostergaard.dk Bente Østergaards hjemmeside

https://familysearch.org/learn/wiki/en/Denmark:_Military_Levy_Numbers_(Lægdsnummer) Lægsnumre i Danmark

http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_lagdsruller Lægsruller på Daisy

Lægdsruller: www.laegdsruller.dk

Ejendomshistorie på AO: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/4

Foredrag om udvandring. PDF file 20MB

Journalerne fra Holbæk og Frederiksborg amter er scannet og gjort tilgængelige digitalt, ligesom dele af Hjørring amt i Nørrejylland er med.

Der er tale om i alt ca. 145.000 filer. De indscannede dokumenter skal indtil videre fremsøges via arkivdatabasen Daisy, men på sigt bliver det muligt at tilgå dem fra Arkivalieronline.

En overigt over journalerne kan ses her: Frederiksborg    Amt Holbæk Amt     Hjørring Amt

Alle markbøgerne i Christian 5's matrikel er nu online

Markbøgerne med oplysninger om jordernes mål, bonitet og ejerfohold kan nu benyttes online for hele landet.
 

Skøde- og panteprotokoller med dokumenter , der er tinglyst i nørrejyske retskredse før 1. april 1927, kan nu ses på www.sa.dk.

Bøgerne, der er lagt ud på nettet nu, starter som hovedregel omkring 1870 og går frem til 31. marts 1927. De indeholder især skøder og pantebreve, men også andre typer af tinglyste dokumenter, fx aftægtskontrakter, står deri. Realregistre med henvisninger til hver enkelt ejendoms tinglyste dokumenter er for en stor dels vedkommende også digitalt tilgængelige via arkivdatabasen Daisy.

Der er tale om ca. 1,3 mio. filer, som er scannet fra mikrofilm.

De indscannede dokumenter skal indtil videre fremsøges via arkivdatabasen Daisy, men på sigt bliver det muligt at tilgå dem fra Arkivalieronline.

Oversigt med direkte links til arkivdatabasen Daisy over skøde- og panteprotokoller fra Nørrejylland

I 2014 og 2015 bliver flere skøde- og panteprotokoller løbende gjort tilgængelige digitalt, i første omgang fra Sjælland, derefter fra Fyn og Sønderjylland og til sidst endnu mere fra Nørrejylland. Størstedelen scannes fra mikrofilm, som suppleres med enkelte scanninger fra originale arkivalier.

Søren Skadhedes billeder.

Kartoffeltyskerne

Horsens Byarkiv